Indian Society of Weed Science (ISWS)
EXECUTIVE COUNCIL (2023-24 to 2024-25)

REGD. NO. SOR/BLU/DR/518/08-09 (Old REGD. NO. 183,80-81)

Councilors

Past Executive Council


Executive Council for 2021-22 & 2022-23

1

President

Dr. Sushil Kumar
1

Vice‐President

Dr. T.K. Das
1

Vice‐President

Dr. C.R. Chinnamuthu
1

Secretary

Dr. J.S. Mishra
1

Joint Secretary

Dr. Mukesh Kumar
1

Joint Secretary

Dr. P. Murali Arthanari
1

Treasurer

Dr. V.K. Choudhary
1

Chief Editor

Dr. A.N. Rao

Councillors (2021-2023)

Andaman & Nicobar
Dr. T. Subramani
Andhra Pradesh
Dr. D. Subramanyam
Arunachal Pradesh
Dr. Punabati Heisnam
Assam
Dr. Kurmi Khagen
Bihar
Dr. Rakesh Kumar
Chhattisgarh
Dr. Shrikant Chitale
Delhi
Dr. Rishi Raj
Goa
Dr. V. Paramesha
Gujarat
Dr. D.D. Patel
Haryana
Dr. Todar Mal Poonia
Himachal Pradesh
Dr Neelam Sharma
Jammu & Kashmir
Dr. B.R. Bazaya
Jharkhand
Dr. Sheela Barla
Karnataka
Dr. K.N. Geetha
Kerala
Dr. Nimmy Jose
Ladakh
Dr. Vikas Gupta
Madhya Pradesh
Dr. Pramod K Gupta
Maharashtra
Dr. H.M. Patil
Meghalaya
Dr. Pankaj Baiswar
Mizoram
Dr. Jitendra K Soni
Nagaland
Dr. Avanish Prakash Singh
Orissa
Dr. Basudev Behera
Pondicherry
Dr. Saravanane Pasoubady
Punjab
Dr. Tarundeep Kaur
Rajasthan
Dr. M.L. Mehriya
Sikkim
Dr. Manoj Kumar
Tamil Nadu
Dr. R. Veeraputhran
Telangana
Dr. M.D. Tuti
Tripura
Dr. Biman De
Uttar Pradesh
Dr. Manoj Kumar Singh
Uttrakhand
Dr. Arunima Paliwal
West Bengal
Dr. Bikas Mandal

Editorial Board (2019-2021)Executive Council for 2019-20 & 2020-21

1

President

Dr. Sushil Kumar
1

Vice‐President

Dr. Bhumesh Kumar
1

Vice‐President

Dr. Anil Kumar
1

Secretary

Dr. Shobha Sondhia
1

Joint Secretary

Dr. V.S.G.R. Naidu
1

Joint Secretary

Dr. B. Duary
1

Treasurer

Dr. V.K. Choudhary
1

Chief Editor

Dr. J.S. Mishra

Councillors (2019-2021)

Andhra Pradesh
Dr. G. Karuna Sagar
Arunachal Pradesh
Dr. Punabati Heisnam
Assam
Ms. Kaberi Mahanta
Bihar
Dr. Mukesh Kumar
Chhattisgarh
Dr. Adikant Pradhan
Delhi
Dr. Mool Chand Singh
Gujarat
Vimal J. Patel
Haryana
Dr. Anil Duhan
Himachal Pradesh
Dr Mann Chand Rana
Jammu & Kashmir
Dr. Meenakshi Gupta
Jharkhand
Dr. Nawalesh Kumar Sinha
Karnataka
Dr. P. Jones Nirmalnath
Kerala
Dr. Meera V. Menon
Madhya Pradesh
Dr. Varsha Gupta
Maharashtra
Dr. N.V. Kashid
Manipur
Dr. K.S. Shashidhar
Meghalaya
Dr. Subhash Babu
Nagaland
Dr. Avanish Prakash Singh
Orissa
Rabiratna Dash
Pondicherry
Dr. Saravanane Pasoubady
Punjab
Dr. Navjyot Kaur
Rajasthan
Dr. Arvind Verma
Tamil Nadu
Dr. P. Murali Arthanari
Telangana
Dr. Ramprakash Tata
Tripura
Mrs. Mandira Chakrabarti
Uttar Pradesh
Dr. Manoj Kumar Singh
Uttrakhand
Dr. S.P. Singh
West Bengal
Dr. Bikas Mandal

Councilor from overseas

Dr. Megh Singh
msingh@ufl.edu
Dr. Krishna N. Reddy
krishna.reddy@ars.usda.gov
Dr. Mithila Jugula
mithila@ksu.edu
Dr. Muthu Bagavathiannan
muthu@tamu.edu

Editorial Board (2019-2021)

Associate Editor : Dr. A.N. Rao, Hyderabad andDr. Bhagirath Singh Chauhan
Members:Dr. Ashok kumar yadav |Dr. B.C. Sharma |Dr. C. Chinnusamy| Dr. Dibakar ghosh| Dr. I.C. Barua | Dr. M. Madhavi| Dr. Malay Kumar Bhowmick | Dr. P. Janaki | Dr. Pervinder kaur |Dr. Simerjeet kaur | Dr. T. Girija |Dr. C.M. Parihar
OVERSEAS EDITORS Dr. Prashant Jha (USA) |Dr. Amit Jhala (USA) |Dr. Asad Shabbir (Pakistan) |Dr. Zahoor A. Ganie (USA) |Dr. Hafiz Haider Ali (Pakistan)


Executive Council for 2017-2018

1

President

Dr. V. Pratap Singh
1

Vice‐President

Dr. S.S. Punia
1

Vice‐President

Dr. C. Chinnusamy
1

Secretary

Dr. Sushil Kumar
1

Joint Secretary

Dr. M. Madhavi
1

Joint Secretary

Dr. J.P. Deshmukh
1

Treasurer

Dr. Bhumesh Kumar
1

Chief Editor

Dr. J.S. Mishra

Councillors (2017-2018)

Andhra Pradesh
Dr. D. Subramanyam
Arunachal Pradesh
Dr. Dinesh Saha
Assam
Ms. Kaberi Mahanta
Bihar
Dr. Radhe Shyam
Chhattisgarh
Dr. M.C. Bhamri
Delhi
Dr. T.K. Das
Gujarat
Dr. B.D. Patel
Haryana
Dr. Dharam Bir Yadav
Himachal Pradesh
Dr. S.S. Rana
Jammu & Kashmir
Dr. Ramphool Puniya
Dr. Parmeet Singh
Jharkhand
Dr. Sheela Barla
Karnataka
Dr. K.N. Kalyana Moorthy
Kerala
Dr. Nimmy Jose
Madhya Pradesh
Dr. S.K. Tiwari
Maharashtra
Dr. B.S. Raskar
Manipur
Dr. K.S. Shashidhar
Meghalaya
Dr. D.J Rajkhowa
Nagaland
Dr. Debika Nongmaithem
Orissa
Dr. M.M. Mishra
Pondicherry
Dr. P. Saravanane
Punjab
Dr. M.S. Bhullar
Rajasthan
Dr. Pratap Singh
Tamil Nadu
Dr. T. Ramesh
Telangana
Dr. K. Avil Kumar
Tripura
Mrs. Mandira Chakrabarti
Uttar Pradesh
Dr. Ram Kumar Singh
Uttarakhand
Dr. Tej pratap
West Bengal
Dr. Vikash Patra

Editorial Board (2017-2018)

Associate Editor :Dr. A.N. Rao, Hyderabad and Dr. Bhagirath Singh Chauhan

Members: Dr. A.S. Rao | Dr. Anil Duhan | Dr. Ashok Yadav | Dr. B. Duary | Dr. C.R. Chinnamuthu | Dr. I.C. Barua | Dr. M.K. Singh | Dr. P. Janaki | Dr. R. Poonguzhalan | Dr. R.S. Chhokar | Dr. V.S.G.R. Naidu | Dr. Vijay Kumar Choudhary | Dr. Virender Sardana | Dr. Yogita Gharde OVERSEAS EDITORS Dr. Prashant Jha (USA) | Dr. Amit Jhala (USA) | Dr. Asad Shabbir (Pakistan) | Dr. Zahoor A. Ganie (USA) | Dr. Hafiz Haider Ali (Pakistan)


Executive Council for 2015-2016

1

President

Dr. N.T. Yaduraju
1

Vice‐President

Dr. C. Chinnusamy
1

Vice‐President(Co-opt)

Dr. Ramesh Kumar Singh
1

Secretary

Dr. A.R. Sharma
1

Joint Secretary

Dr. P.S. Bodake
1

Joint Secretary (Co-opt)

Dr. M.S. Bhullar
1

Treasurer

Dr. Shobha Sondhia
1

Chief Editor

Dr. Sushil Kumar

Councillors (2015-2016)

Andhra Pradesh
Dr. V. Chandrika
Assam
Dr. J. Deka
Bihar
Dr. D.K. Roy
Chhattisgarh
Dr. A.P. Singh
Delhi
Dr. Ramanjeet Kaur
Gujarat
Dr. B.D. Patel
Haryana
Dr. S.S. Punia
Himachal Pradesh
Dr. Neelam Sharma
Jammu & Kashmir
Dr. Anil Kumar Sharma
Jharkhand
Dr. R.R. Upasani
Karnataka
Dr. M.T. Sanjay
Kerala
Dr. T. Girija
Madhya Pradesh
Dr. M.L. Kewat
Maharashtra
Dr. J.P. Deshmukh
Orissa
Dr. M.M. Mishra
Pondicherry
Dr. R. Poonguzhalan
Punjab
Dr. Simerjeet Kaur
Rajasthan
Dr. Sampat Mundra
Tamil Nadu
Dr. C.R. Chinnamuthu
Telangana
Dr. M. Yakadri
Uttar Pradesh
Dr. Vivek Dhama
Uttrakhand
Dr. Rohitashav Singh
West Bengal
Dr. B. Duary
North-East Region (excluding Assam)
Dr. D.J. Rajkhowa

COUNCILLORS FROM INDUSTRY

Dr. Abhijit Bose,
Opex Holdings Pvt. Ltd.
Dr. Devraj Arya,
Monsonto India Ltd
Dr. Mayank Yadav,
Dow Agro Sciences India
Dr. Prajwal P. Nalwade,
Excel Crop Care

Editorial Board (2015-2016)

Associate Editor :Dr. A.N. Rao, Hyderabad
Members: Dr. J.S. Mishra, Patna | Dr. M.D. Reddy, Hyderabad | Dr. N. Prabhakaran, Coimbatore | Dr. Ashok Yadav, Patna | Dr. Gulshan Mahajan, Ludhiana | Dr. Suresh Gautam, Palampur | Dr. P. Janaki, Coimbatore | Dr. Narendra Kumar, Kanpur | Dr. V.S.G.R. Naidu, Rajahmundry | Dr. T.K. Das, New Delhi | Dr. T. Ram Prakash, Hyderabad | Dr. C. Sarathambal, Jabalpur | Dr. K.A. Gopinath, Hyderabad
OVERSEAS EDITORS Dr. Amit Jhala, USA | Dr. Gurjeet Gill, Australia | Dr. V.K. Nandula, USA | Dr. Mayank S. Malik, USA


Executive Council for 2013-2014

1

President

Dr. N.T. Yaduraju
1

Vice‐President

Dr. T.V.R. Prasad
1

Vice‐President(Co-opt)

Dr. R.K. Ghosh
1

Secretary

Dr. A.R. Sharma
1

Joint Secretary

Dr. C. Chinnusamy
1

Joint Secretary (Co-opt)

Dr. J.S. Mishra
1

Treasurer

Dr. Shobha Sondhia
1

Chief Editor

Dr. Sushil Kumar

Councillors (2013-2014)

Andhra Pradesh
Dr. A.S. Rao
Assam
Dr. J. Deka
Bihar
Dr. Devendra Singh
Chhattisgarh
Dr. A.P. Singh
Delhi
Dr. Madhuban Gopal
Goa
Dr. B.L. Manjunath
Gujarat
Dr. R.B. Patel
Haryana
Dr. S.S. Punia
Himachal Pradesh
Dr. Neelam Sharma
Jammu & Kashmir
Dr. Anil Kumar Sharma
Karnataka
Dr. Ramesh Babu
Kerala
Dr. T. Girija
Madhya Pradesh
Dr. M.L. Kewat
Maharashtra
Dr. P.S. Bodake
Orissa
Dr. M.M. Mishra
Pondicherry
Dr. R. Poonguzhalan
Punjab
Dr. M.S. Bhullar
Rajasthan
Dr. N.K. Sinha
Tamil Nadu
Dr. R. Balasubramanian
Uttar Pradesh
Dr. Narendra Kumar
Uttarakhand
Dr. S.K. Guru
West Bengal
Dr. P.K. Mukherjee
North-East Region (excluding Assam)
Dr. D.J. Rajkhowa

COUNCILLORS FROM INDUSTRY

Dr. Abhijeet Bose,
Atul Pesticides
Dr. Devraj Arya,
Monsanto
Dr. Prajwal P. Nalwade,
Excel Crop Care
Dr. Rajendara Deshmukh,
Syngenta

Editorial Board (2013-2014)

Dr. J.S. Mishra | Dr. A.N. Rao, Hyderabad | Dr. Hyderabad Ashok Yadav, Hisar | Dr. B. Duary, Sriniketan | Dr. C.R. Chinnamuthu, Coimbatorev | Dr. K.N. Kalyan Murthy, Bengaluru | Dr. R. Devendra, Bengaluru | Dr. R.P. Dubey, Jabalpur | Dr. Shashi Bala Singh, New Delhi | Dr. Suresh Gautam, Palampur | Dr. T.K. Das, New Delhi | Dr. V.S.G.R. Naidu, Rajamundary
OVERSEAS EDITORS B.S. Chauhan, Philippines | Dr. K.N. Reddy, USA | Dr. Mahesh K. Upadhyaya, Canada | Dr. Mayank S. Malik, USA | Dr. Megh Singh, USA | Dr. Prasanta C. Bhowmik, USA


Executive Council for 2011-2012

1

President

Dr. T.V. Muniyappa
1

Vice‐President

Dr. U.S. Walia
1

Vice‐President

Dr. C.T. Abraham
1

Secretary

Dr. Sushilkumar
1

Joint Secretary

Dr. K.N. Kalyana Murthy
1

Joint Secretary

Dr. M.L. Kewat
1

Treasurer

Dr. V.P. Singh
1

Chief Editor

Dr. Samunder Singh

Councillors (2011-2012)

Andhra Pradesh
Dr. A.S. Rao
Assam
Dr. J. Deka
Bihar
Dr. Devendra Singh
Chhattisgarh
Dr. A.P. Singh
Delhi
Dr. Rajvir Sharma
Goa
Dr. B.L. Manjunath
Gujarat
Dr. R.B. Patel
Haryana
Dr. Ashok Yadav
Himachal Pradesh
Dr. Suresh Kumar Pawar
Jammu & Kashmir
Dr. Anil Kumar
Karnataka
Dr. T. Seshadhari
Kerala
Dr. K.M. Durga Devi
Madhya Pradesh
Dr. Anil Dixit
Maharashtra
Dr. D. Bodke
Manipur
Dr. Irbanta Singh
Meghalaya
Dr. D. Rajkhowa
Orissa
Dr. Sanjay Saha
Punjab
Dr. M.S. Bhullar
Rajasthan
Dr. V. Nepalia
Tamil Nadu
Dr. S. Ganasambandan
Uttar Pradesh
Dr. Jaidev Sharma
Uttrakhand
Dr. Rohitasv Singh
West Bengal
Dr. P.K. Mukherjee

Councilor from overseas

Dr. Mahesh K. Upadhyaya
Canada
Dr. Prashntha C. Bhomik
USA
Dr. V.C. Patil

COUNCILLORS FROM THE NDUSTRY

Dr. O.P. Singh
Dhanuka
Dr. Devraj Arya
Monsanto
Dr. Shripal
Syngenta
Dr. Nitin Sood
Indofil
Dr. Prajwal P. Nalwade
Excel Crop Care

Editorial Board (2011-2012)

Dr. Partha P. Choudhury, Editor (News Letter-Electronic)
Dr. N.N. Angiras | Dr. T.V. Ramachandra Prasad | Dr. S.S. Kolhe | Dr. R.K. Ghosh | Dr. T.K. Das | Dr. J.S. Mishra, Hydrabad | Dr. Ramesh Babu | Dr. S.S. Punia, Hisar | Dr. R.P. Dubey | Dr. Gita Kulshrestha | Dr. Rupa Dhawan | Dr. Shobha Sondhia | Dr. V. Pratap Singh | Dr. R. Devendra
OVERSEAS EDITORSDr. R.C. Kirkwood, Scotland, UK | Dr. J. Gressel, Israel | Dr. K.N. Reddy, USA | Dr. Mayank Malik, USA


Executive Council for 2010-2011 Jabalpur

1
President
Dr. Jay G. Varshney
1
Vice‐President
Dr. C.T. Abraham
1
Secretary
Dr. Sushilkumar
1
Joint Secretary
Dr. M.L. Kewat
1
Treasurer
Dr. V.P. Singh
1
Chief Editor
Dr. R.S. Sharma

ZONAL SECRETARIES

North Zone
1. Dr. V. Pratap Singh
2. Dr. S.S. Punia
South Zone
1. Dr. C. Chinnusamy
2. Dr. R. Devendra
East Zone
1. Dr. R.K. Ghosh
2. Dr. Devendra Singh
West Zone
1. Dr. R.B. Patel
2. Dr. C.B. Gayakwad
Central Zone
1. Dr. A.P. Singh
2. Dr. S.S. Tomar

Councillors (2010-2011) Jabalpur

Himachal Pradesh
Dr. Neelam Sharma
Karnataka
Dr. R. Devendra
Kerala
Dr. K.M. Durga Devi
Madhya Pradesh
Dr. Asha Arora
Maharashtra
Dr. C.B. Gaikwad
Orissa
Dr. M.M. Mishra
Rajasthan
Dr. M.K. Poewal
West Bengal
Dr. B. Duary

Editorial Board (2010-2011) Jabalpur


Dr. Partha P. Choudhury (News Letter-Electronic) | Dr. R.D. Gautam | Dr. T.V. Ramachandra Prasad | Dr. R.K. Ghosh | Dr. C. Chinnusamy | Dr. Shobha Sondhia | Dr. P.C. Bhowmik | Dr. S.S. Punia | Dr. R.P. Dubey | Prof. Mahesh K. Upadhyaya | Dr. K.K. Barman


Executive Council for 2008-2009 Jabalpur

1
President
Dr. Jay G. Varshney
1
Vice‐President
Dr. A.N Tiwari, Kanpur
1
Secretary
Dr. Sushilkumar
1
Joint Secretary
Dr. M.L. Kewat
1
Treasurer
Dr. V.P. Singh
1
Chief Editor
Dr. R.S. Sharma

ZONAL SECRETARIES

North Zone
1. Dr. S.S. Tripathi
2. Dr. Jai Dev Sharma
South Zone
1. Dr. C. Chinnusamy
2. Dr. G.N. Dhanpal
East Zone
1. Dr. R.K. Ghosh
2. Dr. Devendra Singh
West Zone
1. Dr. R.B. Patel
2. Dr. C.B. Gayakwad
Central Zone
1. Dr. S.S. Kolhe
2. Dr. Anil Dixit

Councillors (2008-2009) Jabalpur

Himachal Pradesh
Dr. Neelam Sharma
Karnataka
Dr. R. Devendra
Kerala
Dr. K.M. Durga Devi
Madhya Pradesh
Dr. Asha Arora
Maharashtra
Dr. C.B. Gaikwad
Orissa
Dr. M.M. Mishra
Rajasthan
Dr. M.K. Poewal
West Bengal
Dr. B. Duary
COUNCILLORS FROM THE INDUSTRY
Dr. O.P. Singh, Dhanuka
Dr. Devraj Arya, Monsanto

Editorial Board (2008-2009) Jabalpur

Dr. M.B.B. Prasad Babu, Editor (News Letter-Electronic) | Dr. R.D. Gautam Dr. T.V. Ramachandra Prasad | Dr. R.K. Ghosh | Dr. C. Chinnusamy, Coimbatore | Dr. Shobha Sondhia Dr. P.C. Bhowmik |Dr. S.S. Punia | Dr. R.P. Dubey Jabalpur | Prof. Mahesh K. Upadhyaya


Executive Council for 2010-2011 Hisar

1
President
Dr. N.T. Yaduraju
1
Vice‐President
Dr. U. S. Walia
1
Vice‐President (Co-opt)
Dr. T.V. Muniyappa
1
Secretary
Dr. Samunder Singh
1
Joint Secretary
Dr. K. N. Kalyana Murthy
1
Joint Secretary (Co-opt)
Dr. J. S. Mishra
1
Treasurer
Dr. R.K. Pannu
1
Chief Editor
Dr. R.M. Kathiresan

Councillors (2010-2011)

Andhra Pradesh
Dr. K.A. Gopinath
Assam
Dr. D. Rajkhowa
H.P.
Dr. Inder Dev
Haryana
Dr. R.S. Chhokar
J&K
Dr. M.Y. Salroo
Karnataka
Dr. V. C.Patil
Kerala
Dr. C.G. Thomas
Madhya Pradesh
Dr. Seema Paroha
N. E. H.
Dr. N.P. Singh
New Delhi
Dr. Rajvir Sharma
Orissa
Dr. Sanjay Saha
Punjab
Dr. S.K. Randhawa
Rajasthan
Dr. V. Nepalia
Tamil Nadu
Dr. Gita Jabarathinam
Uttar Pradesh
Dr. Joy Dawson
Uttarakhand
Dr. V. P. Singh
West Bengal
Dr. P. K. Mukherjee

Editorial Board (2010-2011)

Dr. U. S. Walia | Dr. Gita Kulshrestha | Dr. Ashok Yadav, Hisar Dr. T. K. Das, Delhi | Dr. N.N. Angiras | Dr. Rupa Dhawan, Hisar | Dr. A. N. Rao, Hyderabad | Dr. Rajul Edoliya, Gurgaon
OVERSEAS EDITORS Dr. R. C. Kirkwood, Scotland, UK | Dr. J. Gressel, Israel | Dr. K. N. Reddy, USA


Executive Council for 2008‐2009 Hiser

1
President
Dr. N.T. Yaduraju
1
Vice‐President
Dr. H. V. Nanjappa
1
Vice‐President (Co-opt)
Dr. A. K. Gogoi
1
Secretary
Dr. Samunder Singh
1
Joint Secretary
Dr. R. K. Singh
1
Joint Secretary (Co-opt)
Dr. A.N. Rao
1
Treasurer
Dr. R.K. Pannu
1
Chief Editor
Dr. R.M. Kathiresan

Business Manager


Dr. B.S. Phogat, Faridabad
Dr. Sunil Kumar, Bomaby
Dr. R.M. Sirohi, Bombay
Dr. Rajendra Deshmukh, Bombay

Councillors (2008-2009)

Andhra Pradesh
Dr. K.A. Gopinath
Assam
Dr. D.J. Rajkhowa
Delhi
Dr. Rajvir Sharma
H.P.
Dr. Inder Dev
Haryana
Dr. R.S. Chhokar
Karnataka
Dr. V.C. Patil
Kerala
Dr. C.G. Thoma
Madhya Pradesh
Dr. Seema Paroha
Orissa
Dr. Sanjay SahA
Punjab
Dr. S.K. Randhawa
Rajasthan
Dr. Partap Singh
Rajasthan
Dr. V. Nepalia
Tamil Nadu
Dr. Gita jabarathinam
Uttar Pradesh
Dr. Joy Dowson
Uttarakhand
Dr. V.P. Singh
West Bengal
Dr. P.K. Mukherjee

Councillors from Industry

Dr. O. P. Singh, Dhanuka | Dr. Shri Pal, Syngenta | Dr. Nitin Sood, Indofil

Newsletter Editor & Executive Editor


Dr. Samunder Singh, Hisar

Editorial Board (2008-2009)

Dr. U. S. Walia Dr. Gita Kulshrestha Dr. Ashok Yadav Dr. T.K. Das | Dr. A.N. Rao | Dr. N.N. Angiras | Dr. Rupa Dhawan | Dr. Rajul Edoliya
OVERSEAS EDITORS Dr. R.C. Kirkwood, Scotland | Dr. Jonathan Gressel, Israel | Dr. K.N. Reddy, USA


Executive Council for 2006‐2007

1
President
Dr. R.K. Malik
1
Vice‐President
Dr. N. T. Yaduraju
1
Vice‐President (Co-opt)
Dr. A. K. Gogoi
1
Secretary
Dr. J. G. Varshney
1
Joint Secretary
Dr. U. S. Walia
1
Joint Secretary (Co-opt)
Dr. R. K. Singh
1
Treasurer
Dr. J. S. Mishra
1
Chief Editor
Dr. R. P. Singh

Business Manager


Mr. N. K. Arora, New Delhi | Dr. Rajul Edoliya, Gurgaon | Dr. R. M. Sirohi, Bombay

Councillors (2006-2007)

Andhra Pradesh
Dr. A. S. Rao
Karnataka
Dr. C. A. Agasimani
Assam
Dr. D. J. Rajkhowa Kerala & Dr. Durga Devi
N. E. H. Region
Dr. N. K. Singh
Punjab
Dr. R. K. Bhatia & Dr. R. K. Bhatia
Bihar
Dr. Devendra Singh
Madhya Pradesh
Dr. Anil Dixit
Jharkhand
Dr. K. Prasad
J & K
Dr. A. S. Bali
Delhi
Dr. Rajvir Sharma
Chhatisgarh
Dr. M. C. Bhambri
Gujarat
Dr. R. P. Patel
Maharashtra
Dr. S. S. Mahalle
Rajasthan
Dr. Partap Singh
Orissa
Dr. S. K. Misra
Haryana
Dr. S. S. Punia
Tamilnadu
Dr. C. Chinnuswamy
Uttranchal
Dr. R. P. Sharma
Uttar Pradesh
Dr. Sanjay Khushwha
West Bengal
Dr. B. Duray

COUNCILLORS FROM INDUSTRY

Dr. O. P. Singh
Dhanuka
Dr. Shri Pal
Syngenta
Dr. Nitin Sood
Indofil

Associate‐cum & Executive Editor

Dr. Samunder Singh, Hisar

Newsletter Editor

Dr. R.M. Kathiresan, Annamalai Nagar

Editorial Board

Dr. Ashok Yadav, Hisar | Dr. R. Devendra, Bangalore | Dr. R. P. Dubey, Jabalpur


Executive Council for 2005

1
President
Dr. R.K. Malik
1
Vice‐President
Dr. N. T. Yaduraju
1
Vice‐President (Co-opt)
Dr. A. K. Gogoi
1
Secretary
Dr. J. G. Varshney
1
Joint Secretary
Dr. U. S. Walia
1
Joint Secretary (Co-opt)
Dr. R. K. Singh
1
Treasurer
Dr. J. S. Mishra
1
Chief Editor
Dr. Govindra Singh

Business Manager


Mr. G. Shukla, Bombay | Mr. N. K. Arora, New Delhi

Councillors (2005)

Andhra Pradesh
Dr. A. S. Rao & Dr. A. N. Rao
Karnataka
Dr. A. P. Nagaraju & Dr. V. S. Patil
Assam
Dr. D. J. Rajkhowa
Kerala
Dr. C. T. Abraham
N. E. H. Region
Dr. N. K. Singh
Punjab
Dr. U. S. Walia
Bihar
Dr. S. J. Singh
Madhya Pradesh
Dr. Anil Dixit
Jharkhand
Dr. S. K. Yadav & Dr. V. P. Singh
Delhi
Dr. Rajvir Sharma
Chhatisgarh
Dr. S.S.Kolhe
Gujarat
Dr. G. C. Trivedi
Maharashtra
Dr. S. S. Mahalle
Rajasthan
Dr. M. K. Porwal
Orissa
Dr. Sanjoy Saha
Haryana
Dr. S. S. Punia
Tamilnadu
Dr. D. C. Chinnuswamy
Himachal
Dr. Suresh Gautam
Uttar Pradesh
Dr. Sanjay Khushwaha
Uttranchal
Dr. R. P. Sharma
West Bengal
Dr. R. K. Ghosh

Councillors from industr (2005)

Mr. V. M. Ramraj, Godrej Agro Vet | Mr. Anurag Deswal, Atul Chemicals | Mr. A. K. Aggarwal, Nagarjuna Agrichemicals Ltd.

Editorial Board (2005)

Dr. Gita Kulshrestha, New Delhi | Dr. H. V. Nanjappa, Bangalore | Dr. O. S. Kandaswamy, Coimbatore | Dr. R. S. Balyan, Hisar | Dr. J. S. Mishra, Jabalpur | Dr. R. M. Kathiresan, Annamalai Nagar | Dr. S. S. L. Tripathi, Pantnagar | Dr. H. C. Kundra, Ludhiana


Executive Council for 2004

1
President
Dr. R.P. Singh
1
Vice‐President
Dr. T.V. Muniyappa
1
Vice‐President (Co-opt)
Dr.N.N. Angiras
1
Secretary
Dr. R.K. Malik
1
Joint Secretary
Dr. B. S. Phogat
1
Joint Secretary (Co-opt)
Dr. A.K. Gogoi
1
Treasurer
Dr. S.K. Pahwa
1
Chief Editor
Dr. Govindra Singh

Business Manager


Mr. G. Shukla, Bombay | Mr. N. K. Arora, New Delhi | Dr. S. A. Ram, Bangalore

Councillors (2004)

Andhra Pradesh
Dr. A.S. Rao
Karnataka
Dr. A.P. Nagaraju, Dr. A.N. Rao & Dr. V.S. Patil
Assam
Dr. D.J. Rajkhowa
Kerala
Dr. C.T. Abraham
N. E. H. Region
Dr. N. K. Singh
Punjab
Dr. U.S. Walia
Bihar
Dr. S.J. Singh
Madhya Pradesh
Dr. Anil Dixit
Jharkhand
Dr. S.K. Yadav & Dr. V. P. Singh
Delhi
Dr. Rajvir Sharma
Chhatisgarh
Dr. S.S.Kolhe
Gujarat
Dr. G.C. Trivedi
Maharashtra
Dr. S.S. Mahalle
Rajasthan
Dr. M.K. Porwal
Orissa
Dr. Sanjoy Saha
Haryana
Dr. S.S. Punia
Tamilnadu
Dr. D.C. Chinnuswamy
Himachal
Dr. Suresh Gautam
Uttar Pradesh
Dr. Sanjay Khushwaha
Uttranchal
Dr. R.P. Sharma
West Bengal
Dr. R.K. Ghosh

Councillors from industr (2004)

Mr. V. M. Ramraj, Godrej Agro Vet | Mr. Anurag Deswal, Atul Chemicals | Mr. A. K. Aggarwal, Nagarjuna Agrichemicals Ltd.

Editorial Board (2004)

Dr. R.K. Singh, Varanasi (News Letter Editor) | Dr. Gita Kulshrestha, New Delhi | Dr. H.V. Nanjappa, Bangalore | Dr. O.S. Kandaswamy, Coimbatore | Dr. R. S. Balyan, Hisar | Dr. J. S. Mishra, Jabalpur | Dr. R. M. Kathiresan, Annamalai Nagar | Dr. S.S.L. Tripathi, Pantnagar | Dr. H.C. Kundra, Ludhiana


Executive Council for 2003

1President
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Vice‐President
Dr. T.V. Muniyappa, Bangalore
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr.N.N. Angiras, Palampur
1Secretary
Dr. R.K. Malik, Hisar
1Joint Secretary
Dr. B.S. Phogat, Faridabad
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. A.K. Gogoi, Jabalpur
1Treasurer
Dr. S. K. Pahwa, Hisar
1Chief Editor
Dr. Govindra Singh, Pantnagar
Business Manager
Mr. G. Shukla, Bombay | Mr. N. K. Arora, New Delhi | Dr. S. A. Ram, Bangalore

Councillors (2003)

Andhra Pradesh
Dr. A.S. Rao
Assam
Dr. D. J. Rajkhowa
Bihar
Dr. S.J. Singh
Chhattisgarh
Dr. S.S. Kolhe
Delhi
Dr. Rajvir Sharma
Gujarat
Dr. G.C. Trivedi
Haryana
Dr. S. S. Punia
Himachal
Dr. Suresh Gautam
Jharkhand
Dr. S.K. Yadav Dr. V.P. Singh
Karnataka
Dr. A.P. Nagaraju Dr. A.N. Rao Dr. V.S. Patil
Kerala
Dr. C. T. Abraham
Madhya Pradesh
Dr. Anil Dixit
Maharashtra
Dr. S.S. Mahalle
N.E.H. Region
Dr. N.K. Singh
Orissa
Dr. Sanjoy Saha
Punjab
Dr. U.S. Walia
Rajasthan
Dr. M.K. Porwal
Tamil Nadu
Dr. C. Chinnswamy
Uttar Pradesh
Dr. Sanjay Khushwha
Uttaranchal
Dr. R.P. Sharma
West Bengal
Dr. R.K. Ghosh

Councillors From Industry

Mr. V. M. Ramraj, Godrej Agro Vet | Mr. Anurag Deswal, Atul Chemicals | Mr. A. K. Aggarwal, Nagarjuna Agrichemicals Ltd

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (2003)

Dr. R. K. Singh, Varanasi (News Letter Editor) | Dr. Gita Kulshrestha, New Delhi | Dr. R. M. Kathiresan | Dr. O. S. Kandaswamy, Coimbatore | Dr. R. S. Balyan, Hisar | Dr. B. T. S. Moorty, Jabalpur | Dr. Raj Singh, Faridabad | Dr. A. K. Gogoi, Jabalpur | Dr. S. P. Mehra, Ludhiana


Executive Council for 2002

1President
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Vice‐President
Dr. T.V. Muniyappa, Bangalore
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr.N.N. Angiras, Palampur
1Secretary
Dr. R.K. Malik, Hisar
1Joint Secretary
Dr. B.S. Phogat, Faridabad
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. A.K. Gogoi, Jabalpur
1Treasurer
Dr. S. K. Pahwa, Hisar
1Chief Editor&

Dr. Govindra Singh, Pantnagar
Business Manager
Mr. G. Shukla, Bombay | Mr. N. K. Arora, New Delhi | Dr. S. A. Ram, Bangalore

Councillors (2002)

Andhra Pradesh
Dr. N. Venkat Reddy
Karnataka
Dr. Prabhakar Setty
Dr. R. A. Raju
Assam
Dr. A. K. Pathak
Kerala
Dr. C.T. Abraham
N. E. H. Region
Dr. N. K. Singh
Punjab
Dr. U.S. Walia
Bihar
Dr. S.J. Singh
S.J. Singh & Dr. J.P. Tiwari
Madhya Pradesh
Dr. S. S. Kolhe
Delhi
Dr. K.N. Ahuja
Dr. J. S. Misra
Gujarat
Dr. T.N. Varavedia
Maharashtra
Dr. A.N. Giri
Rajasthan
Dr. M.K. Porwal
Orissa
Dr. Salik Ram
Haryana
Dr. R.S. Panwar
Tamilnadu
Dr. N. Balasubramanian
Himachal
Dr. N.N. Angiras
Uttar Pradesh
A.N. Tiwari
West Bengal
Dr. R.K. Ghosh
Jammu & Kashmir
Dr. J. N. Shah

Councillors From Industry

Mr. Anil Kakkar | Mr. Rajju | Mr. Rajul Edoliya

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (2002)

Dr. R. K. Singh, Varanasi (News Letter Editor) | Dr. Gita Kulshrestha, New Delhi | Dr. R. M. Kathiresan | Dr. O. S. Kandaswamy, Coimbatore | Dr. R. S. Balyan, Hisar | Dr. J. S. Misra, Jabalpur | Dr. H. C. Kundra, Ludhiana | Dr. S. S. L. Tripathi, Pantnagar | Dr. H. V. Nanjappa, Bangalore


Executive Council for 1999-2001

1President
Dr. L.S. Brar, Ludhiana
1Vice‐President
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. Govindra Singh, Pantnagar
1Secretary
Dr. R.K. Malik, Hisar
1Joint Secretary
Dr. T. V. Muniyappa, Bangalore
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. R. M. Kathiresan, Annamalai Nagar
1Treasurer
Dr. S. K. Pahwa, Hisar
1Chief Editor&
News Letter Editor
Dr. N. T. Yaduraju, New Delhi
Business Manager
Dr. G. Shukla, Bombay | Dr. Asif Tanveer, Bombay | Dr. S. A. Ram, Bombay

Councillors (1999-2001)

Andhra Pradesh
Dr. R.A. Raju
Assam
Dr. A. K. Pathak
Bihar
Dr. S.J. Singh Dr. J.P. Tiwari
Delhi
Dr. B.S. Phogat
Delhi
Dr. K.N. Ahuja
Gujarat
Dr. T.N. Varavedia
Haryana
Dr. R.S. Panwar
Himachal
Dr. N.N. Angiras
Jammu & Kashmir
Dr. J.N. Shah
Karnataka
Dr. H.V. Nanjappa
Kerala
Dr. C.T. Abraham
Madhya Pradesh
Dr. J.S. Mishra
Maharashtra
Dr. A.N. Giri
N.E.H. Region
Dr. N.K. Singh
Orissa
Dr. Salik Ram
Punjab
Dr. U. S. Walia
Rajasthan
Dr. M.K. Porwal
Tamil Nadu
Dr. N. Balasubramanian
Uttar Pradesh
Dr. A.N. Tiwari
West Bengal
Dr. R.K. Ghosh

Councillors From Industry

Mr. Anil Kakkar | Mr. Rajju | Mr. Rajul Edoliya

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (1999-2001)

Dr. Gita Kulshrestha, New Delhi | Dr. T. V. Muniyappa, Bangalore | Dr. R. S. Balyan, Hisar | Dr. O. S. Kandaswamy, Coimbatore | Dr. S. P. Mehra, Ludhiana | Dr. T. V. R. Prasad, Bangalore | Dr. A. K. Gogoi, Assam | Dr. Raj Singh, Faridabad


Executive Council for 1996-1998

1President
Dr. V.M. Bhan, Jabalpur
1Vice‐President
Dr. K.S. Sandhu, Ludhiana
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. C.M. Singh, Palampur
1Secretary
Dr. R.K. Malik, Hisar
1Joint Secretary
Dr. A. Narasimha Reddy, Hyderabad
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Treasurer
Dr. S. K. Pahwa, Hisar
1Chief Editor
Dr. L. S. Brar, Ludhiana
Business Manager
Dr. R. E. Dhanaraj, Madras | Mr. R. K. Chitkara, New Delhi

Councillors (1996-1998)

Andhra Pradesh Dr. N. Venkat Reddy | Kerala Dr. C. T. Abraham | Assam Dr. A. K. Pathak | Punjab Dr. H. C. Kundra | N. E. H. Region Dr. C. S. Patel | Madhya Pradesh Dr. S. P. Kurchania | Bihar Dr. S. J. Singh | Maharashtra Dr. A. N. Giri | Delhi Dr. K. N. Ahuja | Orissa Dr. J. C. Prusthy | Gujarat Dr. T. N. Varavedia | Rajasthan Dr. M. K. Porwal | Haryana Dr. R. S. Panwar | Tamilnadu Dr. P. Paneer Selvam | Himachal Dr. N. N. Angiras | Uttar Pradesh Dr. A. N. Tiwari | Jammu & Kashmir Dr. J. N. Shah Dr. D. N. Vaishya | Karnataka Dr. T. V. R. Prasad | West Bengal Dr. D. K. Biswas

Councillors From Industry

Mr. Madan Dangi | Dr. J. C. Majumdar | Mr. C. K. Shabarwal

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (1996-1998)

Dr. N. T. Yaduraju, New Delhi | Dr. Govindra Singh, Pantnagar | Dr. T. V. Muniyappa, Bangalore | Dr. R. S. Balyan, Hisar | Dr. O. S. Kandaswamy, Coimbatore | Dr. R. K. Bhatia, Ludhiana | Dr. B. T. S. Moorty, Cuttack | Dr. A. K. Gogoi, Assam


Executive Council for 1995

1President
Dr. V.M. Bhan, Jabalpur
1Vice‐President
Dr. K.S. Sandhu, Ludhiana
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. C.M. Singh, Palampur
1Secretary
Dr. R.K. Malik, Hisar
1Joint Secretary
Dr. A. Narasimha Reddy, Hyderabad
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Treasurer
Dr. S. K. Pahwa, Hisar
1Chief Editor
Dr. L. S. Brar, Ludhiana
Business Manager
Dr. R. E. Dhanaraj, Madras | Mr. R. K. Chitkara, New Delhi

Councillors (1995)

Andhra Pradesh Dr. N. Venkat Reddy | Kerala Dr. C. T. Abraham | Assam Dr. A. K. Pathak | Punjab Dr. H. C. Kundra | N. E. H. Region Dr. C. S. Patel | Madhya Pradesh Dr. S. P. Kurchania | Bihar Dr. S. J. Singh | Maharashtra Dr. A. N. Giri | Delhi Dr. K. N. Ahuja | Orissa Dr. J. C. Prusthy | Gujarat Dr. T. N. Varavedia | Rajasthan Dr. M. K. Porwal | Haryana Dr. R. S. Panwar | Tamilnadu Dr. P. Paneer Selvam | Himachal Dr. N. N. Angiras | Uttar Pradesh Dr. A. N. Tiwari | Jammu & Kashmir Dr. J. N. Shah Dr. D. N. Vaishya | Karnataka Dr. T. V. R. Prasad | West Bengal Dr. Chattarjee

Councillors From Industry

Mr. Madan Dangi | Dr. J. C. Majumdar | Mr. C. K. Shabarwal

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (1995)

Dr. N. T. Yaduraju, New Delhi | Dr. Govindra Singh, Pantnagar | Dr. T. V. Muniyappa, Bangalore | Dr. R. S. Balyan, Hisar | Dr. O. S. Kandaswamy, Coimbatore | Dr. R. K. Bhatia, Ludhiana | Dr. B. T. S. Moorty, Cuttack | Dr. A. K. Gogoi, Assam


Executive Council for 1992-94

1President
Dr. G. B. Singh, Lucknow, UP
1Vice‐President
Dr. K. C. Gautam, New Delhi
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. V. M. Bhan, Jabalpur
1Secretary
Dr. K. S. Sandhu, Ludhiana
1Joint Secretary
Dr. A. K. Gogoi, Jorhat
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. R. S. Chauhan, Lucknow
1Treasurer
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Chief Editor
Dr. C.M. Singh, Palampur
Business Manager
Dr. L. S. Brar, Ludhiana | Dr. S. A. Ram

Councillors (1992-1994)

Andhra Pradesh Dr. Bhaskar Tripathi | Madhya Pradesh Dr. S. P. Kurchania | Assam Dr. M. N. Borgohain | Maharashtra Dr. D. K. Shelke & Arunachal Pradesh Dr. N. P. Singh | Dr. S. A. Ram and Nagaland Manipur and Dr. C. S. Patel | Bihar Dr. K. Prasad | Meghalaya & Mizoram Delhi Dr. Jitendra Pandey | Orissa Dr. J. C. Prusty |Gujarat Dr. T. Varavedia | Punjab Dr. U. S. Walia | Haryana Dr. S. S. Pahuja | Rajasthan Dr. O. P. Gupta | Himachal Dr. N. N. Angiras | Tamilnadu Dr. R. E. Dhanaraj | Jammu & Kashmir Dr. J. N. Shah | Uttar Pradesh Dr. A. N. Tiwari | Karnataka Dr. R. Devendra & Dr. J. N. Singh | Kerala Dr. C. T. Abraham | West Bengal Dr. D. K. Biswas

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (1992-1994)

Dr. R. K. Malik, Hisar | Dr. J. P. Tiwari, Jabalpur | Dr. N. T. Yaduraju, New Delhi | Dr. Govindra Singh, Pantnagar | Dr. C. S. Patel, Shillong | Dr. H. M. Mehta, Anand | Dr. Venkat Reddy, Hyderabad | Dr. N. K. Kempuchetty, Coimbatore


Executive Council for 1991

1President
Dr. G. B. Singh, Lucknow, UP
1Vice‐President
Dr. K. C. Gautam, New Delhi
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. V. M. Bhan, Jabalpur
1Secretary
Dr. K. S. Sandhu, Ludhiana
1Joint Secretary
Dr. A. K. Gogoi, Jorhat
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. R. S. Chauhan, Lucknow
1Treasurer
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Chief Editor
Dr. C.M. Singh, Palampur
Business Manager
Dr. L. S. Brar, Ludhiana

Councillors (1991)

Andhra Pradesh Dr. Bhaskar Tripathi | Madhya Pradesh Dr. S. P. Kurchania | Assam Dr. M. N. Borgohain | Maharashtra Dr. D. K. Shelke & Arunachal Pradesh Dr. N. P. Singh | Dr. S. A. Ram and Nagaland Manipur and Dr. C. S. Patel | Bihar Dr. K. Prasad | Meghalaya & Mizoram Delhi Dr. Jitendra Pandey | Orissa Dr. J. C. Prusty |Gujarat Dr. T. Varavedia | Punjab Dr. U. S. Walia | Haryana Dr. S. S. Pahuja | Rajasthan Dr. O. P. Gupta | Himachal Dr. N. N. Angiras | Tamilnadu Dr. R. E. Dhanaraj | Jammu & Kashmir Dr. J. N. Shah | Uttar Pradesh Dr. A. N. Tiwari | Karnataka Dr. R. Devendra & Dr. J. N. Singh | Kerala Dr. C. T. Abraham | West Bengal Dr. D. K. Biswas

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (1991)

Dr. R. K. Malik, Hisar | Dr. J. P. Tiwari, Jabalpur | Dr. N. T. Yaduraju, New Delhi | Dr. Govindra Singh, Pantnagar | Dr. C. S. Patel, Shillong | Dr. H. M. Mehta, Anand | Dr. Venkat Reddy, Hyderabad | Dr. N. K. Kempuchetty, Coimbatore


Executive Council for 1988-90

1Patron
Dr. N.S. Randhawa, Director General, ICAR, New Delhi
1President
Dr. S. Sankaran, Coimbatore
1Vice‐President
Dr. V.N. Saraswat, Cuttack
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. Bibhas Ray, New Delhi
1Secretary
Dr. Govindra Singh, Pantnagar
1Joint Secretary
Dr. A.K. Pathak, Jorhat
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. M.K. Monegowda, Bangalore
1Treasurer
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Chief Editor
Dr. C.M. Singh, Palampur
Business Manager
Dr. T. D. Pimple, Bombay

Councillors (1988-1990)

Andhra Pradesh - Bhaskar Tripathi | Madhya Pradesh Dr. S.P. Kurchania | Assam - Dr. A.K. Gogoi | Maharashtra Dr. D.K. Shelke | Arunachal Pradesh Dr. N.P. Singh Dr. S.A. Ram | Nagaland Manipur Dr. C.S. Patel | Bihar Dr. V.C. Srivastava | Meghalaya & Mizoram Delhi Dr. Jitendra Pandey | Orissa Dr. J.C. Prusty | Gujarat Dr. G.C. Trivedi Punjab Dr. L.S. Brar | Haryana Dr. R.K. Malik | Rajasthan Dr. B.L. Sharma | Himachal Dr. N.N. Angiras | Tamilnadu Dr. N. Kempuchetty | Jammu & Kashmir Dr. Tajuddin | Uttar Pradesh Dr. A.N. Tiwari | Karnataka Dr. T.V. Muniayapa, Dr. Aparbal Singh | Kerala Dr. C.T. Abraham | West Bengal Dr. G.C. De

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (1988-1990)

Dr. K.S. Sandhu, Ludhiana | Dr. S.P. Singh, Faizabad | Dr. K.C. Gautam, New Delhi | Dr. B.N. Mitra, Kharagpur | Dr. H.M. Mehta, Anand | Dr. K.Narayan Rao, Baptla | Dr. R.E. Dhanaraj, Madras


Executive Council for 1986-88

1Patron
Dr. N.S. Randhawa, Director General, ICAR, New Delhi
1President ( 1986‐87)
Dr. H.S. Gill, Ludhiana
1President (1987‐88)
Dr. S.K. Mukhopadhyay, Viswa Bharati
1Vice‐President
Dr. V.M. Bhan, Hisar
1Secretary
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Joint Secretary
Dr. S. Sankaran, Coimbatore
1Treasurer
Dr. S.M. Kondap
1Chief Editor
Dr. V.S. Rao, Vijayawada
Business Manager & Managing Editor
Dr. Bibhas Ray, New Delhi

Councillors (1986-1988)

Dr. A.N. Rao (AP) | Dr. G.C. Tosh (Orissa) | Dr. Samarjeet Singh (Bihar) | Dr. Jitendra Pandey (New Delhi) | Dr. H.M. Mehta (Gujarat) | Dr. A. Mohammed Ali (TN) | Dr. R.K. Malik (Haryana) | Dr. S.P. Singh | Dr. C.M. Singh (HP) | Dr. A.N. Tiwari | Dr. Zafar Reshi (J&K) | Dr. S.P. Bhattacharya (WB) | Dr. Y.C. Panchal (Karnataka) | Dr. N.N. Kakati, Jorhat (Assam) | Dr. Sreedharan (Kerala) | Dr. R.N. Anderson, (USA) | Dr. D.K. Shelke (Maha) | Dr. R.D. Gomes, (USA) Dr. J.P. Tiwari | Dr. K.S. Sandhu (Punjab)

INDUSTRIES

S. L. Patel, Bombay | J. C. Mazumdar, New Delhi P. N. Pandey, New Delhi | S. A. Ram, Bombay | Dr. S. K. Seshadri, Bangalore

Editorial Board (1986-1988)

Dr. R.E. Dhanaraj, Bangalore | Dr. Govindra Singh, Pantnagar | Bibhas Ray,New Delhi | Dr. V. N. Saraswat, Cuttack | Dr. V. V. Rao, Baptala | Dr. T. V Ramachandra Prasad, Bangalore


Executive Council for 1985

1Patron
Dr. O.P. Gautam, DG, ICAR, New Delhi
1President
Dr. U.C. Upadhyay, New Delhi
1Vice‐President
Dr. V.S. Rao, Coromandel
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. S.K. Mukhopadhyay, Viswa Bharati
1Secretary
Dr. H.S. Gill, Ludhiana
1Joint Secretary
Dr. L.S. Brar, Ludhiana
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. R.P. Singh, Varanasi
1Treasurer
Dr. S.M. Kondap
1Chief Editor
Dr. V.S. Rao, Agrotec Consultancy Services
Business Manager & Managing Editor
Dr. Bibhas Ray, New Delhi

Councillors (1985)

Dr. A.N. Rao (AP) | Dr. S.C. Jain | Dr. Jitender Pandey (Bihar) | Dr. G.C. Tosh (Orissa) | Dr. H.M. Mehta (Gujarat) | Dr. G.B. Manna (Orissa) | Dr. Jai Prakash (Haryana) | Dr. O.P. Gupta (Raj) | Dr. C.M. Singh (HP) | Dr. Mohammed Ali (TN) | Dr. P. Kachru (J&K) Dr. S.P. Singh | Dr. M.M. Hosmani (Karnataka) | Dr. S.P. Bhattacharya (WB) | Dr. Sreedharan (Kerala) | Dr. N.N. Kakati, Jorhat (Assam) | Dr. J.R. Patil (Maha) | Dr. S.K. Datta, (Philippines) | Dr. J.P. Tiwari Dr. R.N. Anderson, Minnesota (USA) | Dr. J.C. Kolar (Punjab) | Dr. R.D. Gomes, Washington (USA)

INDUSTRIES

Kuljeet Singh, New Delhi | Salil Singhal, Udaipur | S. A. Ram, Bombay | J.C. Mazumdar, New Delhi

Editorial Board (1985)

Dr. R.E. Dhanaraj, Bangalore | Dr. Govindra Singh, Pantnagar | Dr. H.S. Gill, Ludhiana | Dr. V.M. Bhan Hisar | Dr. S. Sankaran, Coimbatore | Dr. R.P. Singh, Jhansi | Dr. Mahatim Singh, Varansi | Dr. T.V. Ramachandra Prasad, Banggalore


Executive Council for 1984

1Patron
Dr. O.P. Gautam, DG, ICAR, New Delhi
1President
Dr. U.C. Upadhyay, New Delhi
1Vice‐President
Dr. V.S. Rao, Coromandel
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. S.K. Mukhopadhyay, Viswa Bharati
1Secretary
Dr. H.S. Gill, Ludhiana
1Treasurer
Dr. S.M. Kondap
1Chief Editor
Dr. V.S. Rao, Agrotec Consultancy Services
Business Manager & Managing Editor
Dr. Bibhas Ray, New Delhi

Councillors (1984)

Dr. A.N. Rao (AP) | Dr. S.C. Jain | Dr. Jitender Pandey (Bihar) | Dr. G.C. Tosh (Orissa) | Dr. H.M. Mehta (Gujarat) | Dr. G.B. Manna (Orissa) | Dr. Jai Prakash (Haryana) | Dr. O.P. Gupta (Raj) | Dr. C.M. Singh (HP) | Dr. Mohammed Ali (TN) | Dr. P. Kachru (J&K) Dr. S.P. Singh | Dr. M.M. Hosmani (Karnataka) | Dr. S.P. Bhattacharya (WB) | Dr. Sreedharan (Kerala) | Dr. N.N. Kakati, Jorhat (Assam) | Dr. J.R. Patil (Maha) | Dr. S.K. Datta, (Philippines) | Dr. J.P. Tiwari Dr. R.N. Anderson, Minnesota (USA) | Dr. J.C. Kolar (Punjab) | Dr. R.D. Gomes, Washington (USA)

INDUSTRIES

Kuljeet Singh, New Delhi | Salil Singhal, Udaipur S. A. Ram, Bombay | J.C. Mazumdar, New Delhi

Editorial Board (1984)

Dr. R.E. Dhanaraj, Bangalore | Dr. Govindra Singh, Pantnagar | Dr. H.S. Gill, Ludhiana | Dr. V.M. Bhan Hisar | Dr. S. Sankaran, Coimbatore | Dr. R.P. Singh, Jhansi | Dr. Mahatim Singh, Varansi | Dr. T.V. Ramachandra Prasad, Banggalore | Dr. P.N. Pandey , Newsletter Editor, New Delhi


Executive Council for 1982-83

1Patron
Dr. O.P. Gautam, DG, ICAR, New Delhi
1President
Dr. U.C. Upadhyay, New Delhi
1Vice‐President
Dr. V.S. Rao, Coromandel
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. S.K. Mukhopadhyay, Viswa Bharati
1Secretary
Dr. M. Lall, CPPTI, Hyderabad
1Secretary (Co‐opt)
Dr. V. M. Bhan, Hisar
1Joint Secretary
Dr. S. Sankaran, TNAU
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. S.P. Singh, HAU Hisar
1Treasurer
Dr. S.M. Kondap
1Editor‐in‐Chief
Dr. K. Krishnamurthy, Bangalore
1Chief Editor
Dr. H. S. Gill, PAU Ludhiana
Business Manager
Dr. Bibhas Ray

Councillors (1982-1983)

Dr. A.N. Rao (AP) | Dr. S.C. Jain Dr. Jitender Pandey (Bihar) | Dr. G. C.Tosh (Orissa) | Dr. R. B. Patel (Gujarat) | Dr. J. S.Kolar (Pb) | Dr. S.K. Katyal (Haryana) | Dr. David N. Sen (Raj) | Dr. S. C. Modgal (HP) | Dr. Mohammed Ali Dr. S. N. Khosla (J&K) | Dr. R.P. Singh Dr. Y. C. Panchal (Karnataka) | Dr. B. N. Chhaterjee (WB) | Dr. E. Nelliat (Kerala) | Dr. N. N. Kakati (N. E. Region) | Dr. J. T. Nankar (Maha)

Editorial Board (1982-1983)

Dr. R.E. Dhanaraj, Bangalore | Dr. Govindra Singh, Pantnagar | Dr. A.N. Tiwari, Kanpur | Dr. N.M. Sharma, Pusa | Dr. Jai Parkash, Hisar


Executive Council for 1981

1Patron
Dr. H.R. Arakeri, UAS Bangalore
1President
Dr. K. Krishnamurthy, UAS Bangalore
1Vice‐President
Dr. U.C. Upadhyay, Parbhani
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. A.K. Ghosh, Allahabad
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. A.K. Ghosh, Allahabad
1Secretary
Dr. S.V.R. Shetty
1Secretary (Co‐opt)
Dr. H.S. Gill, Ludhiana (Co‐opt)
1Joint Secretary
Dr. S.K. Mukhopadhyay, Viswa Bharati
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. V.M. Bhan, Pantnagar
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. V.S. Rao, Tocklai
1Treasurer
Dr. S.M. Kondap
1Chief Editor
Dr. Bibhas Ray
Business Manager
Dr. R. Soundararajan, Madras

Councillors (1981)

Dr. Maiku Lall (AP) | Dr. G.C. Tosh (Orissa) | Dr. N.N. Sharma (Bihar) | Dr. K.S. Sandhu (PB) | Dr. A.G. Bhade (Gujarat) | Dr. (Mrs.) Indu Mehta (Raj) | Dr. S.K. Katyal (Haryana) | Dr. Mohammed Ali (TN) | Dr. H.S. Dhuria (HP) | Dr. K.C. Gautam Dr. M.M. Hosmani (Karnataka) | Dr. S.P. Bhattacharya (WB) | Dr. P. B. Pillai (Kerala) | Dr. N.T. Yaduraju (Delhi) | Dr. J.T. Nankar (Maha) | Dr. A.L. Mookerjee (Bombay) | Dr. B.B. Singh | Dr. S. L. Patel (Bombay) | Dr. M.L. Malla (Nepal) | Dr. N.N. Kakati (Assam)

Editorial Board (1981)

Dr. J.C. Majumdar, New Delhi | Dr. (Mrs.) Gita Kulshreshta, New Delhi | Dr. S. Sankaran, Trichi | Dr. O.K. Garg, BHU Varanasi | Dr. B.C. Bathkal, PKV Akola | Dr. Davin N. Sen, Jodhpur | Dr. T.V. Ramachandra Prasad, Bangalore | Dr. F. Rahman, Tocklai


Executive Council for 1980

1Patron
Dr. H.R. Arakeri, UAS Bangalore
1President
Dr. K. Krishnamurthy, UAS Bangalore
1Vice‐President
Dr. U.C. Upadhyay, Parbhani
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. A.K. Ghosh, Allahabad
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. A.K. Ghosh, Allahabad
1Secretary
Dr. S.V.R. Shetty
1Joint Secretary
Dr. S.K. Mukhopadhyay, Viswa Bharati
1Joint Secretary
Dr. V.M. Bhan, Pantnagar
1Treasurer
Dr. S.M. Kondap
1Chief Editor
Dr. Bibhas Ray
Business Manager
Dr. R. Soundararajan, Madras

Councillors (1980)

Dr. Maiku Lall (AP) | Dr. G.C. Tosh (Orissa) | Dr. N.N. Sharma (Bihar) | Dr. K.S. Sandhu (PB) | Dr. A.G. Bhade (Gujarat) | Dr. (Mrs.) Indu Mehta (Raj) | Dr. S.K. Katyal (Haryana) | Dr. Mohammed Ali (TN) | Dr. H.S. Dhuria (HP) | Dr. K.C. Gautam Dr. M.M. Hosmani (Karnataka) | Dr. S.P. Bhattacharya (WB) | Dr. P. B. Pillai (Kerala) | Dr. N.T. Yaduraju (Delhi) | Dr. J.T. Nankar (Maha) | Dr. A.L. Mookerjee (Bombay) | Dr. B.B. Singh | Dr. S. L. Patel (Bombay) | Dr. M.L. Malla (Nepal) | Dr. N.N. Kakati (Assam)

Editorial Board (1980)

Dr. J.C. Majumdar, New Delhi | Dr. (Mrs.) Gita Kulshreshta, New Delhi | Dr. S. Sankaran, Trichi | Dr. O.K. Garg, BHU Varanasi | Dr. B.C. Bathkal, PKV Akola | Dr. Davin N. Sen, Jodhpur | Dr. T.V. Ramachandra Prasad, Bangalore | Dr. F. Rahman, Tocklai


Executive Council for 1979

1Patron
Dr. H.R. Arakeri, UAS Bangalore
1President
Dr. K. Krishnamurthy, UAS Bangalore
1Vice‐President
Dr. U.C. Upadhyay, Parbhani
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. K.C. Nag, Bangalore
1Vice‐President (Co‐opt)
Dr. A.K. Ghosh, Allahabad
1Secretary
Dr. S.V.R. Shetty
1Secretary (Co‐opt)
Dr. H.S. Gill, Ludhiana
1Joint Secretary
Dr. S.K. Mukhopadhyay, Viswa Bharati
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. V.M. Bhan, Pantnagar
1Joint Secretary (Co‐opt)
Dr. V.S. Rao
1Treasurer
Dr. S.M. Kondap
1Chief Editor
Dr. Bibhas Ray
Business Manager
Dr. R. Soundararajan, Madras

Councillors (1979)

Dr. Maiku Lall (AP) | Dr. G.C. Tosh (Orissa) | Dr. N.N. Sharma (Bihar) | Dr. K.S. Sandhu (PB) | Dr. A.G. Bhade (Gujarat) | Dr. (Mrs.) Indu Mehta (Raj) | Dr. S.K. Katyal (Haryana) | Dr. Mohammed Ali (TN) | Dr. H.S. Dhuria (HP) | Dr. K.C. Gautam | Dr. M.M. Hosmani (Karnataka) | Dr. S.P. Bhattacharya (WB) | Dr. P.B. Pillai (Kerala) | Dr. N.T. Yaduraju (Delhi) | Dr. J.T. Nankar (Maha) | Dr. A.L. Mookerjee (Bombay) | Dr. B.B. Singh | Dr. S.L. Patel (Bombay) | Dr. M.L. Malla (Nepal) | Dr. N.N. Kakati (Assam)

Editorial Board (1979)

Dr. J.C. Majumdar, New Delhi | Dr. (Mrs.) Gita Kulshreshta, New Delhi | Dr. S. Sankaran, Trichi | Dr. O.K. Garg, BHU Varanasi | Dr. B.C. Bathkal, PKV Akola | Dr. Davin N. Sen, Jodhpur | Dr. T.V. Ramachandra Prasad, Bangalore | Dr. F. Rahman, Tocklai


Executive Council for 1977‐78

1President
Prof. V.S. Mani, IARI, New Delhi
1Vice‐President
Dr. K. Krishnamurthy
1Vice‐President
Dr. A.K. Ghosh
1Secretary
Dr. S.V.R. Shetty
1Joint Secretary
Dr. U.C. Upadhyay
1Treasurer
Dr. S.M. Kondap
1Chief Editor
Dr. V.M. Bhan

Councillors (1977-1978)

Dr. A. Mishra | Prof. V.T. Rabate | Dr. R.B. Patel | Dr. H.S. Gill | Dr. A. K. Srivastava | Dr. H.G. Singh | Dr. S.C. Mudgal | Dr. D.J. Chandra Singh | Dr. K.C. Pillay | Dr. N.S. Negi | Dr. C.D. Dhawan | Dr. J.C. Majumdar | Dr. (Mrs.) D. Leela | Dr. S.V.S. Sastry | Dr. N.N. Kallh

Editorial Board (1977-1978)

Dr. S. Sankaran | Dr. Vijay Kumar | Dr. V.S. Rao | Dr. H.S. Dhuria | Dr. David Sen | Dr. B.R. Ray | Dr. K.C. Nag | Dr. S.K. Mukhopadhyay


Executive Council for 1975‐76

1Patron
Dr. M.S. Swaminathan, DG, ICAR
1President
Dr. C. Thakur, Jabalpur
1Vice‐President
Prof. V.S. Mani, New Delhi
1Secretary
Dr. M.K. Moolani, Hisar
1Joint Secretary
Dr. H.S. Gill, Ludhiana
1Treasurer
Dr. S.P. Singh, Hisar
1Chief Editor
Dr. M.K. Moolani, Hisar

Councillors (1975-1976)

Dr. J.S. Sawhney (Punjab) | Dr. O.P. Gupta (Rajasthan) | Dr. A.K. Ghosh (U.P.) |Dr. S.K. Mukhopadhyay, WB) | Sh. G.K. Patro (Orissa) | Dr. Ram Gopal (HP) | Dr. H.P. Gupta (Delhi) | Dr. Vijay Kumar (Haryana) | Dr. S.D. Chaubey | Dr. V.S. Khupse (Maharashtra) | Dr. D.J. Chandra ((AP) | Dr. S.N. Khosla (J&K) | Dr. C.B. Shaw (Gujarat) | Dr. K. Krishnamurthy (Karnataka) | Sh. M. N.borgohain (Assam) | Dr. Asharfi Ram (Bihar) | Dr. S. Sankaran (TN) | Sh. A. Murlidharan (Kerala)

Editorial Board (1975-1976)

Prof. V.S. Mani, New Delhi | Dr. Kirti Singh, Hisar | Dr. S.K. Mukherji, New Delhi | Dr. H.S. Gill, Ludhiana | Dr. Vijay Kumar, Hisar


Executive Council for 1973‐74

1Patron
Dr. M.S. Swaminathan, DG, ICAR
1President
Dr. C. Thakur, Jabalpur
1Vice‐President
Prof. V.S. Mani, New Delhi
1Secretary
Dr. M.K. Moolani, Hisar
1Joint Secretary
Dr. H.S. Gill, Ludhiana
1Treasurer
Dr. S.P. Singh, Hisar
1Chief Editor
Dr. M.K. Moolani, Hisar

Councillors (1973-1974)

Dr. J.S. Sawhney (Punjab) | Dr. O.P. Gupta (Rajasthan) | Dr. A.K. Ghosh (U.P.) |Dr. S.K. Mukhopadhyay, WB) | Sh. G.K. Patro (Orissa) | Dr. Ram Gopal (HP) | Dr. H.P. Gupta (Delhi) | Dr. Vijay Kumar (Haryana) | Dr. S.D. Chaubey | Dr. V.S. Khupse (Maharashtra) | Dr. D.J. Chandra ((AP) | Dr. S.N. Khosla (J&K) | Dr. C.B. Shaw (Gujarat) | Dr. K. Krishnamurthy (Karnataka) | Sh. M. N.borgohain (Assam) | Dr. Asharfi Ram (Bihar) | Dr. S. Sankaran (TN) | Sh. A. Murlidharan (Kerala)

Editorial Board (1973-1974)

Prof. V.S. Mani, New Delhi | Dr. Kirti Singh, Hisar | Dr. S.K. Mukherji, New Delhi | Dr. H.S. Gill, Ludhiana | Dr. S.P. Singh, Hisar


Executive Council for 1972‐73

1President
Dr. R.S. Choudhry, Varanasi
1Vice‐President
Dr. Z.J. Kapadia, Bombay
1Secretary
Dr. M.K. Moolani, Hisar
1Joint Secretary
Dr. R.P. Singh, Jhansi
1Treasurer
Dr. S.P. Singh, Hisar
1Chief Editor
Dr. M.K. Moolani, Hisar

Councillors (1972-1973)

Dr. H.P. Gupta, Delhi,
Northern Region
Dr. A.K. Ghosh,
Allahabad, Eastern Region
Dr. K.C. Nag,
Bangalore, Southern Region
Dr. M.N. Tewari,
Jodhpur, Western Region

Editorial Board (1972-1973)

Dr. C. Thakur, Sabour | Dr. Danial Sunderajan, Coimbatore | Dr. S.K. Mukherji, New Delhi | Dr. T.R. Dutta, Jhansi


Executive Council for 1971-1972

1President
Dr. R.S. Choudhry, Varanasi
1Vice‐President
Dr. Z.J. Kapadia, Bombay
1Secretary
Dr. M.K. Moolani, Hisar
1Joint Secretary
Dr. R.P. Singh, Jhansi
1Treasurer
Mr. N.K. Behl, Hisar
1Chief Editor
Dr. M.K. Moolani, Hisar

Councillors (1971-1972)

Dr. H.P. Gupta, Delhi,
Northern Region
Dr. A.K. Ghosh,
Allahabad, Eastern Region
Dr. K.C. Nag,
Bangalore, Southern Region
Dr. M.N. Tewari,
Jodhpur, Western Region

Editorial Board (1971-1972)

Dr. C. Thakur, Sabour | Dr. Danial Sunderajan, Coimbatore | Dr. A.C. Gulati, New Delhi | Dr. T.R. Dutta, Jhansi


Executive Council for 1970

1President
Dr. R.S. Choudhry, Varanasi
1Vice‐President
Dr. Z.J. Kapadia, Bombay
1Secretary
Dr. M.K. Moolani, Hisar
1Joint Secretary
Dr. R.P. Singh, Jhansi
1Treasurer
Dr. M.K. Moolani, Hisar
1Chief Editor
Dr. M.K. Moolani, Hisar

Councillors (1970)

Dr. H.P. Gupta, Delhi,
Northern Region
Dr. A.K. Ghosh,
Allahabad, Eastern Region
Dr. K.C. Nag,
Bangalore, Southern Region
Dr. M.N. Tewari,
Jodhpur, Western Region

Editorial Board (1970)

Dr. C. Thakur, Sabour | Dr. Danial Sunderajan, Coimbatore | Dr. A.C. Gulati, New Delhi


Executive Council for 1969‐70

1President
Dr. R.S. Choudhry, Varanasi
1Vice‐President
Dr. Z.J. Kapadia, Bombay
1Secretary
Dr. M.K. Moolani, Hisar
1Joint Secretary
Dr. R.P. Singh, Jhansi
1Treasurer
Dr. M.K. Moolani, Hisar
1Chief Editor
Dr. V. Bhatnagar, Varanasi

Councillors (1969‐70)

Dr. H.P. Gupta, Delhi,
Northern Region
Dr. A.K. Ghosh,
Allahabad, Eastern Region
Dr. K.C. Nag,
Bangalore, Southern Region
Dr. M.N. Tewari,
Jodhpur, Western Region

Editorial Board (1969‐70)

Shri V.S. Mani | Dr. C. Thakur | Dr. Danial Sunderajan | Dr. A.C. Gulati